INfo

Afspraken

  • Voor de abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze dienen voor de 15e van de maand per e-mail te worden gemeld.
  • Wijzigingen (inclusief opzeggingen) dienen voor de 15e van de maand per e-mail te worden gemeld.
  • De Algemene Voorwaarden vanaf 24-02-2019 behorende bij bovenstaande prijzenoverzicht zijn van toepassing.
    Lees deze voorwaarden met aandacht om misverstanden te voorkomen.
  • De aangeboden abonnementen zijn geldig en inzetbaar voor alle reguliere trainingen binnen ons rooster.
  • Alle lessen: minimaal 1 uur van tevoren afzeggen, anders geldt dit voor een genoten les en gaat deze af van de strippenkaart, die, zoals bekend, een geldigheidsduur van 12 weken heeft.